Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – Program stručnog obrazovanja se nastavlja

U okviru programa stalnog profesionalnog obrazovanja, 4. maja 2023. godine održana je sledeća informativna sesija u saradnji sa Udruženjem sertifikovanih računovođa i revizora Kosova, sa temama:

 

  1. PRIMENA OBRATNE NAKNADE ZA PDV ZA USLUGE KUPLJENE VAN KOSOVA;
  2. PRIMENA SUPROTNE NAKNADE ZA PDV U SEKTORU GRAĐEVINARSTVA;
  3. TRENUTAK OBAVEZE ZA PDV;
  4. PRAVO NA ODBITAK PDV-a; I
  5. PRAVILNIK ZA POPUST POPUSTA.

 

Kroz ovu sednicu, članovi SHKCAK-a su obavešteni o primeni obrnute naplate PDV-a kako za usluge kupljene u inostranstvu, tako i za usluge u oblasti građevinarstva na teritoriji Kosova.

Tačnije, kroz ovaj seminar/EVP data su detaljna pojašnjenja o tome kako i kada treba primeniti obrnutu naplatu PDV-a za usluge kupljene u inostranstvu i usluge u oblasti građevinarstva u zemlji, ko su lica dužna da primenjuju obrnutu naplatu, kako treba izvršiti fakturisanje kada se primenjuje obrnuto zaduženje, kako se obračunava PDV kada se primenjuje obrnuto zaduženje, kako se vrši odbitak PDV-a kada se primenjuje obrnuto opterećenje, koje su građevinske usluge za koje treba obrnuti teret primeniti itd. Takođe, učesnici su obavešteni o posledicama koje mogu nastati prema poreskom zakonodavstvu u slučajevima kada se ne primenjuje obrnuta naknada za PDV.

Takođe, kroz ovaj seminar/EVP data su detaljna pojašnjenja u vezi sa momentom obaveze PDV-a, pravom na odbitak PDV-a, kao i usklađivanjem odbitaka PDV-a.

Na ovom seminaru/EVP-u su takođe predstavljeni primeri i vežbe koje omogućavaju pravilno razumevanje svih gore navedenih tema.

Tokom ovog seminara, učesnici su postavljali razna pitanja u vezi sa predstavljenim temama, kao i druga pitanja u vezi sa poreskim zakonodavstvom. Na sva pitanja učesnika, adekvatne odgovore dao je voditelj seminara.

Predavač ove sesije bio je g. Sami Salihu, zamenik Zamenik Izvršnog direktora u Poreskoj upravi Kosova.