Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – Richard Heater iz američke ambasade je posetio PAK

Generalni direktor PAK-a Ilir Murtezaj ugostio je predstavnika Američke ambasade na Kosovu Richarda Heatera, sa kojim su razgovarali o napretku PAK-a, kao io saradnji poreske institucije sa ambasadom.

Saradnja između PAK-a i Ambasade SAD je veoma važna za unapređenje i razvoj poreskog sistema na Kosovu. Uz podršku vlade Sjedinjenih Država, Poreska uprava je ostvarila značajan napredak u poboljšanju svoje efikasnosti, transparentnosti i kapaciteta.

Američka ambasada je pomogla u obezbeđivanju obuke i specijalizovanih programa za osoblje Poreske uprave, doprinoseći povećanju tehničkih i profesionalnih veština njenih zaposlenih. Pored toga, finansijska i tehnička podrška je omogućila Poreskoj upravi da razvije i implementira inovativne projekte za unapređenje sistema naplate poreza i borbu protiv utaje poreza.