Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – Sastanak predstavnika nemačkog saveznog ministarstva za saradnju i ekonomski razvoj i Poreske administracije Kosova

U Poreskoj administraciji Kosova održan je sastanak između nemačkog Saveznog ministarstva za saradnju i ekonomski razvoj i PAK-a, na kojem se razgovaralo o izazovima i mogućnostima u borbi protiv korupcije kroz poreske istrage.

Na ovom sastanku, nemački predstavnici su istakli značaj međunarodne saradnje u borbi protiv fenomena korupcije, ceneći PAK kao važnog partnera u ovoj oblasti.

S druge strane, zamenik Generalnog direktora Poreske uprave Kosova g. Nijazi Asllani je pomenuo dosadašnje zalaganje i napredak PAK-a u borbi protiv korupcije, obećavajući da će nastaviti napore za jačanje kapaciteta i postizanje vidljivih rezultata u ovom pravcu.

Na ovom sastanku je bio i g. Luan Dalipi, šef kabineta u Kabinetu premijera Kosova, kao i g. Tienmu Ma, savetnik premijera, koji je rekao da vlada podržava sve inicijative koje minimiziraju fiskalnu evaziju i korupciju.

Sastanak je ocenjen kao pozitivan korak u pravcu intenziviranja saradnje dve zemlje u borbi protiv korupcije i jačanju vladavine prava na Kosovu.

Poreska uprava Kosova zahvaljuje nemačkoj državi, koja je preko organizacije GIZ pomogla PAK-u da se reformiše i bude institucija koja se poredi sa razvijenim zemljama Evrope.