Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – Sastanak sa predstavnicima građevinskog sektora

Danas je Izvršni direktor Poreske administracije Kosova g. Ilir Murtezaj i zam. Izvršni direktor 2 g. Sami Salihu održao je sastanak sa poreskim obveznicima iz građevinskog sektora. U ovoj diskusiji koju je organizovao predsednik Privredne komore Kosova g. Lulzim Rafuna, razgovarano je o poboljšanju ispunjavanja poreske obaveze u građevinskom sektoru, kao jednom od sektora sa značajnim rizikom.

Direktor Murtezaj je u svom izlaganju ocenio saradnju institucije koju vodi i poslovne zajednice, jer je to, prema njegovim rečima, jedini način na koji sve prepreke i nedoumice koje se mogu rešiti i uputiti na najlakši i profesionalan način imaju poreski obveznici u vezi sa poreskim postupcima. On je pomenuo pristup PAK-a prema poreskim obveznicima ovog sektora, koji imaju tendenciju da netačno prijavljuju svoje poreske obaveze. Direktor ističe da PAK sprovodi projekat za građevinarstvo, iz kojeg smo do sada uspeli da povećamo poštovanje poreskih obaveza.

S druge strane, zamenik Direktor Salihu je u delu razgovora sa učesnicima govorio o svrsi projekta, ali i o poteškoćama sa kojima se PAK suočava sa ovim sektorom, kao i trenutnoj situaciji koju imamo na terenu, gde se zna da sada smo već u sezoni kada ovaj sektor povećava svoju aktivnost.

U međuvremenu, predsednik Građevinskog udruženja g. Faton Hodža je rekao da se zbog osetljivosti i prirode delatnosti koju ovaj sektor bavi, nada se da će imati saradnju na drugim nivoima, što im omogućava da budu efikasniji u svim pitanjima koja imaju.