SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – Sastanak sa zainteresovanim licima za postupanje sa robom bez dokumentacije

U cilju koordinacije aktivnosti u oblasti postupanja sa robom bez dokumentacije, kao i nestašicama u zalihama, danas je tim koji rukovodi ovim projektom održao sastanak sa zainteresovanim stranama.

Na ovom sastanku g. Nahit Šarku, zamenik direktora Departmana za programe i procedure govorio je o poboljšanju poreske obaveze u sektoru trgovine na veliko, uključujući sve faktore koji utiču i na koje utiče ovaj sektor na fokusiraniji i koordinisaniji način.

Takođe, zainteresovane strane su informisane o ciljnim grupama za postupanje  kroz ovaj projekat, kao što su tekstilna industrija, trgovina na veliko prehrambenim proizvodima, pićima i duvanom, trgovina na veliko stvarima za domaćinstvo, druga specijalizovana trgovina na veliko, trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnice, trgovina na malo ostalim aparatima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama, trgovina na malo ostalom robom u specijalizovanim prodavnicama i dr.

S druge strane, gospođa Valbona Imeri, šefica istražnog sektora u Carini Kosova, rekla je da smo uvek spremni da koordiniramo aktivnosti, jer je fenomen šverca takođe prioritet Carinske institucije.

Major Blerim Rama, direktor operacija granične policije Kosova, čestita PAK-u na projektu, dodajući da će policija, kao i uvek, pružiti podršku i pomoć u svakoj akciji.

Gospođa. Nedžmije Krasnići iz Pravnog odeljenja OEK-a, rekla je da će svaka inicijativa PAK-a naići na podršku naše organizacije, jer ćemo samo na taj način moći da imamo ravnopravnost u poslovanju.

Na kraju ovog sastanka rečeno je da i dalje postoji značajan broj poreskih obveznika, koji imaju problem robe bez dokumentacije zbog kupovine bez faktura, kao i prodaje na crno. Na osnovu podataka o ispunjavanju obaveza tokom 2021. godine vidi se da je pojava robe bez dokumentacije svrstana među pojave sa visokim nivoom rizika i identifikovane su kao najrizičnije aktivnosti.