Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – Sporazum o saradnji između PAK-a i RAEPC-a

Poreska administracija Kosova i Regulatorni autoritet za elektronske i poštanske komunikacije su potpisali Sporazum o saradnji, kroz koji imaju za cilj da ojačaju saradnju i razmenu informacija između strana sa zajedničkim ciljem povećanja komunikacije i koordinacije u cilju olakšavanja njihovih napora u vezi sa sprovođenjem ciljeva utvrđenih važećim zakonodavstvom.

 

Generalni direktor PAK-a, Ilir Murtezaj je rekao da će nam ovaj sporazum pomoći u razmeni informacija u vezi sa operaterima ovlašćenim od RAEPC-a kao i potrebnih informacija koje zahteva PAK, na osnovu odgovornosti i ovlašćenja utvrđenih u odgovarajućim zakonima.

 

S druge strane, predsednik Odbora RAEPC-a Nazim Rrahimi rekao je da će RAEPC uložiti napore da maksimalno poštuje ovaj sporazum, uvek u cilju povećanja efikasnosti u ostvarivanju institucionalnih ciljeva. RAEPC se obavezuje da će koristiti sve materijale i informacije dobijene po ovom ugovoru samo u svrhe nadzornih aktivnosti, kako se to dozvoljava važećim zakonodavstvom i u skladu sa ovim sporazumom.

 

Sporazumi poput ovog pomažu poreskoj administraciji da lakše pristupi informacijama potrebnim u poreskim pitanjima.