Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – Za samo dva meseca 22,5 miliona evra više poreskih prihoda

Poreska uprava Kosova beleži izuzetno dobar učinak u prikupljanju 172 miliona evra poreskih prihoda za period januar-februar 2024. Uz kontinuiranu posvećenost unapređenju i obezbeđivanju efikasnosti u administraciji poreskih zadataka, PAK je postigao odlične rezultate čak i u ovoj ranoj godini.

 

Tokom perioda januar-februar 2024. godine, PAK je ostvario značajnu naplatu poreskih prihoda, gde u odnosu na prošlu godinu imamo povećanje od 15%, dok u odnosu na plan prekoračenje od 7,8 miliona evra ili 4,7%, pokazujući stalnu posvećenost za sprovođenje zakona i za izgradnju povoljnog ambijenta za preduzeća i građane. Unapređenje efikasnosti i transparentnosti u procesu naplate je prioritet poreskog organa i ovaj rezultat odražava realizaciju strateških ciljeva.

 

PAK nastavlja da se angažuje na poboljšanju poslovne klime i povoljnih uslova za ekonomski razvoj Kosova. Izuzetan učinak PAK-a u februaru je jasan dokaz njegove posvećenosti da ispuni svoje dužnosti na odgovoran i efikasan način.