Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – Zakonske izmene u skladu sa Zakonom o vođenju poreskih postupaka

Polazeći od značaja sprovođenja zakonskih izmena u oblasti poreskih postupaka, obaveštavamo javnost o održanom prvom seminaru za ovu godinu na kome je bilo reči o zakonskim izmenama, shodno Zakonu o vođenju poreskog postupka, koji je stupio na snagu stupio na snagu 28. januara 2024. godine. Na ovom seminaru stručnjaci Poreske administracije razmenili su informacije i iskustva, obrađujući ključna pitanja novog zakona i njegovog uticaja na ispunjavanje poreskih obaveza.

 

Tokom ovog seminara detaljno su razmotrene sve zakonske promene, od kojih su neke razrađene na praktičnim primerima.

 

Otvorene diskusije i međusobna saradnja istaknuti su kao ključni elementi za obezbeđivanje uspešne implementacije ovih promena, kao i za rešavanje svih nedoumica koje se mogu javiti u procesu primene ovog zakona.

 

Seminar je karakterisao interaktivnost sa prisutnima, koji su postavljali razna pitanja o poreskim procedurama, na koja su dobili odgovore od predstavnika PAK-a.

 

Sa posebnim akcentom, na ovom seminaru je rečeno da su izmene donete ovim zakonom generalno pozitivne i imaju zajednički cilj da ispune ciljeve unapređenja i ispunjavanja poreskih obaveza.