Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Hotelsko-gastronomska delatnost u specifičnom monitoringu

Industrija smeštaja i ishrane (gastronomija/hotelijerstvo), na osnovu podataka o usklađenosti tokom 2021. godine, rangirana je kao jedna od industrija sa visokim nivoom nepoštovanja poreskih obaveza, stoga je deo specifičnih planova usklađenosti za grupe identifikovane sa visoki rizici za 2021.

Među najspecifičnijim problemima koji proizilaze iz sistema i modula izgrađenih u okviru PAK-a, koji su doprineli ovom izboru tretmana ove industrije su: generalno niske isplate, sa malim doprinosom prihodima, uprkos velikom broju njih; neprijavljivanje zaposlenih i njihovo gotovinsko plaćanje; neprijavljivanje ili nedovoljno prijavljivanje proslava i nevođenje evidencije o pevačima tokom muzičkih večeri; neizdavanje fiskalnih kupona; Plaćanja u gotovini između kupaca i preduzeća tokom organizovanja raznih zabava; kao i ne zadržavanje poreza na zakupninu ili manje deklarisanje.

Poreska administracija Kosova, zahteva od svakog poreskog obveznika iz bilo koje ekonomske aktivnosti koja se razvija da izvrši potrebne poreske obaveze koje su obračunate u skladu sa poreskim zakonodavstvom, sa jedinom svrhom da ne podleže poreskim kaznama.