Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – PAK predstavlja projekat za tretman robe bez porekla i nestašica u zalihama

Sledeći projekat koji počinje da se realizuje je projekat ispunjenja „Nedostatak zaliha i robe bez porekla“, koji ima za cilj da poboljša poresku usklađenost u sektoru trgovine na veliko, uključujući sve faktore koji utiču i na koje utiče ovaj sektor na što više fokusirani i što više koordinisani način.

Ciljne grupe za tretman kroz ovaj projekat su; tekstilna industrija, trgovina na veliko prehrambenim proizvodima, pićima i duvanom, trgovina na veliko stvarima za domaćinstvo, ostala specijalizovana trgovina na veliko, trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, trgovina na malo ostalim aparatima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama, trgovina na malo ostalim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama , i drugo.

I dalje je značajan broj poreskih obveznika koji imaju problem robe bez porekla kao posledica kupovine bez faktura, kao i prodaje na crno. Na osnovu podataka o učinku tokom 2021. godine, vidi se da je fenomen robe bez porekla i nestašica u zalihama svrstan među pojave sa visokim nivoom rizika i identifikovane su kao najrizičnije aktivnosti.