SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – PAK uspeva da naplati preko 1 milion evra ostalih poreskih dugova

Odeljenje prinudne naplate nastavilo je sa intenziviranjem aktivnosti naplate potraživanja. Aktivnost prinudnih mera je druga po redu u roku od nekoliko dana, gde su juče, 31. maja 2022. godine, preduzete radnje protiv 22 privredna subjekta, koji su imali obavezu prema PAK-u od 2,9 miliona evra.

Akcije poreznika su bile uspešne sa momentalnom uplatom preko milion evra od strane preduzeća dužnika. Sve dok će se ostatak lečiti otplatom dugova na rate. Predmetne aktivnosti su se odvijale u Prištini, Prizrenu, Peći, Uroševcu, Severnoj Mitrovici, Kačaniku, kao iu Glogovcu.

Rukovodstvo PAK-a je odlučno da vredno radi na smanjenju duga, pa molimo sve poreske obveznike da posete kancelarije Odeljenja za prinudnu naplatu kako bi se upoznali sa zakonskim mogućnostima koje mogu da iskoriste za izvršavanje obaveza koje imaju.