Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

25.01.2022

JAVNO OBJAṦNJENJE ODLUKE BR. 01/2022 – Javno objašnjenje odluke br. 01/2022 o procedurama za pravno nasledivanje individualnih poslovanja nakon smrti vlasnika


15.12.2020

JAVNO OBJAṦNJENJE ODLUKE BR. 01/2020 – Javno objašnjenje odluke br. 01/2020 primenu člana 6,7 i 9 zakona br. 07/Z-016 o ekonomskom oporavku – COVID 19


20.12.2019

JAVNO OBJAṦNJENJE ODLUKE BR. 03/2019 – OBAVEZA PLAČANJA PDV-A NA ISPOSTAVLANJE GRAÐEVINSKIH USLUGA – PRIMENA OBRNUTE NAPLATE


26.02.2019

Javno Tumačenje Odluke br.02/2019 – ZA O TRETIRANJE DUGOROcNIH GRADEVINSKIH UGOVORA


25.01.2019

Javno Tumačenje Odluke br.01/2019 – O PORESKOM TRETMANU UVOZA I SNABDEVANJA KADA IH FINANSIRA DIREKTNO EVROPSKA KOMISIJA


16.01.2018

Javno Tumačenje Odluke br.01/2018 – JAVNO OBJASNJENJE BR. 01/2018 ZA FINANSIJSKE INSTITUCIJE REZERVNOG FONDA, LICENCIRANI OD CBK


23.08.2017

Javno Tumačenje Odluke br.03/2017 – PRIMENA OBRNUTA NAPLATA ZA USLUGE KUPLJENE IZVAN KOSOVA


12.04.2017

Javno Tumačenje Odluke br.01/2017 – OPOREZIVANJE PENZIJA PRILIKOM PODIZANJA IZ FONDA PENZIONE STEDNJE KOSOVA (FPSK)


 19.01.2017

Javno Tumačenje Odluke br.05/2016 – OBAVEZA ZAPLACANJE PDV.A ZAPRULANJE USLUGA U OBLASTI GRADEVINARSTVA.PRIMENA OBRIIUTE NAPLATE


 23.08.2016

Javno Tumačenje Odluke br.04/2016 – Tretiranje donacija u poreske svrhe


02.06.2016

Javno Tumačenje Odluke br.03/2016 – Carinsko utvrdivanje i utvrdivanje nakon carinjenja


09.03.2016

Javno Tumačenje Odluke br.02/2016 – Procedure za prenos vlasništva kod promene oblika poslovanja


25.02.2016

Javno Tumačenje Odluke br.01/2016 – PAK, donosi Javno tumačenje odluke  br. 01/2016 Obaveza za plaćanje PDV-a za pružanje usluga u oblasti građevine-primena obrnutog obračunavanja


03.12.2015

Javno Tumačenje Odluke br.04/2015 – MILINARSKE TRANSAKCIJE


22.06.2015

Javno Tumačenje Odluke br.02/2015 – Dostavljanje fiskalnih kupona i refundacija sredstava


18.05.2015

Javno Tumačenje Odluke br.01/2015 – Indirektne metode kontrole


23.12.2014

Javno Tumačenje Odluke br. 06/2014 – Oporezivanje penzije prilikom podizanja iz FPSK


26.11.2014

Javno Tumačenje Odluke br. 05/2014 – Poresko tretiranje naknada u naturi obroka za zaposlene


26.11.2014

Javno Tumačenje Odluke br. 04/2014 – Carinske procene i ponovne procene


26.05.2014

Javno Tumačenje Odluke br. 03/2014 – Stavaranje poreskih obaveza za pdv  na robu smeštenu u arnažmanu Carine, kao što su: Carinska Skladišta


20.03.2014

ODLUKU ZA JAVNO OBJAŠNJENJE BR. 02/2014 POSTUPCI ZA PRENOS IMOVINE PRI PROMENI OBLIKA POSLOVANJA


14.03.2014

JAVNU ODLUKU ZA OBJAŠNJENJE BR. 1 /2014 – za Oporezivane prihode od dugoročne izgradnje


05.12.2013

JAVNO OBRAZLOŽENU ODLUKU BR. 04/2013 – O BRISANJU IZ REGISTRA POREZA NA DODATU VREDNOST


06.11.2013

JAVNU OBJAŠNJAVAJUĆU ODLUKU BR. 03/2013 – Za poresko tretiranje nabdevanje i uvoza kada se finansiraju neposredno od Evropske Komisije


16.10.2013

JAVNO OBRAZLOŽENA ODLUKA BR. 01/2013 – OPEREZIVI IZNOS ZA ISPORUKU SA PDV-om ZA JAVNA PREDUZEĆA


12.09.2013

JAVNU OBJAŠNJAVAJUĆU ODLUKU BR. 01/2013 – PRAVILA PRIMENJIVANJA ZAKONA ZA PENZIONE FONDOVE KOSOVA


05.10.2012

Javnu  Objašnjavajuću Odluku Br 3/2012 Deklarisanje i naplata poreza  sa bruto godišnjim prihodima do 50.000 evra u oblasti usluga


07.03.2012

Javnu Objašnjavajuću Odluku Br.02/2012 Za Tretiranje transakcija Siguranja i Re-osiguranja


01.03.2012

JAVNU OBJAŠNJIVU ODLUKU BR.1/2012 ZA OPOREZIV IZNOS U SNABDEVANJIMA SA PDV-JAVNA PREDUZEĆA


26.10.2010

JAVNO ODLUKU, BR. 3 / 2010 Javnu Odluku, Br. 3 / 2010 – Za procedure Rimbursije / Povračaja više isplačenih sredstava


16.08.2010

Javno objašnjavajuću Odluku Br. 02/2010 (Forma)


09.08.2010

JAVNU OBJAŠNJAVAJUĆU ODLUKU BR._1_/2010 ZA IZVEŠTAVANJE NABAVKI VIŠE OD 500 EVRA


15.07.2009

Javna Objašnjavajuča Odluka Za Depozite Nevladinih Organizacija sa statusom Javnog Dobita


15.07.2009 JAVNU OBJAŠNJAVAJUĆU ODLUKU  ZA TRETIRANJE PORESKIH PITANJA PENZIJA U CELOKUPNOM IZNOSU


28.05.2009 Javno Odluku Opis primene člana 26 IPA sporazuma


26.05.2008 JAVNO OBJAŠNJENJE JAVNO OBJAŠNJENJE – Tretiranje privatizovanih preduzeca za ciljeve otpisa


04.01.2008 UPUTSTVO –  Gradjevinska Preduzeća


25.10.2007 Uputstvo Za Procedure Rimbursije/Ponovnog Povračaja i Povračaj više naplaćenih drestava


22.10.2007 Javna Rešenja Javna Rešenja


30.07.2007 Uputstvo za NGO Uputstvo za NGO


20.11.2006 Iskljucene Kupovine Postupak za Iskljucene Kupovine


13.09.2006 Memorandum javnog obaveštenja za Ne-Rezidente Memorandum javnog obaveštenja za Ne-Rezidente