Saopštenje za štampu – TAK održava konsultativni sastanak sa zainteresovanim stranama

V. D. Generalnog direktora PAK-a, gospodin Nahit Sharku, izrazio je visoko poštovanje za predstavnike biznisa i institucija, i naglasio je da je saradnja na ovom nivou od posebnog značaja, jer smo putem glasa biznisa uspeli da razumemo potrebe i zahteve poreskih obveznika. Mi ćemo uvek imati u prvom planu poreskog obveznika, pružanje usluga u smislu lakšeg ispunjavanja poreskih obaveza, i smatramo da smo do sada radili sa svim kapacitetima u pružanju što kompletnije poreske infrastrukture, kao i mnogih drugih projekata koji su dosta doprineli u povećanje nivoa prihoda, plaćenih na dobrovoljan način od strane poreskih obveznika“, rekao je direktor Sharku.

On je takođe naglasio da između ostalog, Poreska Administracija Kosova od svog osnivanja ima plodnu saradnju sa institucijama i predstavnicima biznisa. Kao rezultat ove saradnje postignut je veliki napredak u razvoj u PAK-u. Sve ove aktivnosti su moguće zahvaljujući stalnoj podršci dobijenoj od vaše strane, tako da hvala svima što ste doprineli našem napretku“, dodao je Sharku.

 

Dok su tokom sastanka, učesnici-interesne grupe izrazili spremnost za saradnju i podršku u svim projektima koji su u interesu poreskih obveznika. Oni su takođe naglasili da podizanje  operativnih kapaciteta, povećanje kvaliteta usluga prema poreskim obveznicima koje stvara PAK u saradnji sa drugim institucijama, pokazuju pozitivne rezultate.

Tokom ovog sastanka prisutnima je predstavljen Strateški plan 2015-2020 i dostignuća u digitalizaciji poreskog sistema.

PAK se takođe zahvaljuje svim poreskim obveznicima koji blagovremeno obavljaju svoje poreske obaveze i istovremeno ohrabruje poreske obveznike da deklarišu i plate poreze koji su zakonom propisani.