Administrata Tatimore e Kosovës, mbajti seminarin për Tatimpaguesit