SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – PAK je ostvario Seminare sa udruženjima računovodstva

  • Javno tumačenje Odluke br. 01/2015 – Indirektne metode kontrole
    Članovi iz IRRF -a                                                             Članovi iz  UORRK-a

 Cilj održavanja ovih seminara bilo je predstavljanje konkretnih promena koje se očekuju sa novim poreskim propisima, kao i predstavljanje javnog tumačenja Odluke br. 01/2015- indirektne metode kontrole.

Tokom ovih seminara, učesnici su postavljali različita pitanja u vezi tema koje su predstavljene, kao i druga pitanja u vezi sa poreskim propisima. Za sva pitanja koja su učesnici postavili, dati su adekvatni odgovori od strane izlagača seminara, Sami Salihu – viši menadžer službe za usluge i edukaciju poreskih obveznika i Isen Lipovica – viši menadžer divizije za politiku i procedure.

U ovim radionicama učesnici su bili: članovi Instituta za računovodstvo, reviziju i finansije (IRRF /IKAF) i Udruženja ovlašćenih računovođa i revizora Kosova (UORRK /SHKÇAK).

Poreska administracija Kosova