Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Aktivnosti sa pozitivnim trendovima, novine i posvečenost prema poreskim obveznicima obeležavaju uspehe PAK-a u prvom tromesečju 2015

Poreska administracija Kosova je u prvom tromesečju ove godine, prikupila je prihode u iznosu od 84 miliona evra, ili 12% više nego u istom periodu 2014. godine.

Sa ovim trendom prihoda, PAK je na najboljem putu za postizanje operativnih i strateških ciljeva.

Tokom ovog kvartala, PAK je razvila veoma važne aktivnosti koje imaju posebnu ulogu u postizanju njegove misije i vizije kao jedne moderne administracije. Tokom marta je funkcionalizovan novi poreski elektronski sistem EDI, koji je napredniji, pogodniji za primenu i njime su obuhvaćene nove funkcije, što će olakšati deklaraciju i plaćanje poreza.

Poreska administracija je nastavila sa realizacijom seminara u svim regionima, kroz koje poreski obveznici imaju priliku da se izbliza upoznaju sa inovacijama u poreskom sistemu.

Održano je 9 seminara sa poreskim obveznicima u svim regionalnim kancelarijama (sa preko hiljadu učesnika): Teme koje su predstavljene/ razmatrane na ovim seminarima su:

  • Godišnje deklaracije individualnih preduzeća – DP
  • Godišnji Deklaracija od korporacija – CD
  • Godišnji Deklaracija partnerstva – DO
  • Izveštavanje o kupovini preko 500 €
  • Zadržavanje poreza na izvoru
  • olakšice u deklaraciji i plaćanju poreza – novi elektronski sistem – EDI.

Što se tiče modernizacije novog IT sistema tokom ovog perioda su završeni su radni procesi, identifikovani, dokumentovani i modifikovani koji su kao moderirani procesi već završeni. U ovoj fazi smatra se da su sve neophodne pripreme za početak procesa zamene IT sistema završene.

PAK privodi kraju Strateški plan 2015-2020, u kojem će postaviti svoje prioritete za narednih pet godina.

Uprkos teškoćama koje su pred njim, PAK će se nastaviti sa većom posvećenošću u postizanju daljeg uspeha u svojoj misiji, naplati prihoda poštujući zakonske okvire.

PAK će kontinuirano činiti napore u podizanju dobrovoljnog ispunjavanja obaveza, pružajući profesionalne, transparentne i efikasne usluge u pravednom i jedinstvenom sprovođenju poreskih zakona.