Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

04.04.2024

Uputstvo za popunjavanje KNJIGE PRODAJE


04.04.2024

Uputstvo za popunjavanje KNJIGE KUPOVINE


26.03.2024

Interna Uredba PAK BR. 02/2024 o Postupcima Refundacije


29.01.2024

UPUTSTVO BR. 01/2024 U VEZI SA PROCEDURAMA ZA DOBIJANJE PORESKE POTVRDE (UVERENJA)


25.09.2023

Interna Uredba PAK BR. 02/2023 o Postupcima Refundacije


18.09.2023

Uputstvo U Vezi Sa Procedurama Dobijanja Poreske Potvrde


22.08.2023

Smernice za popunjavanje knjige prodaje sa PDV


22.08.2023

Smernice za popunjavanje knjige nabavke sa PDV


16.10.2020

SMERNICA O POSTUPKU DOBIJANJA PORESKE POTVRDE


01.03.2017

Unutrašnja Uredba za procedure Refundaciju PDV-a, PLP i PPK


12.03.2013

KOD ETIKE I PONAŠANJA ZA SLUŽBENIKE PORESKE ADMINISTRACIJE KOSOVA