Denoncime 0800 80 800

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – Gastronomija i hoteli plaćaju 117,08% više poreza

Fokusirano praćenje hotela/gastronomije i funkcija vezanih za njih, kao što su pevači, stilisti, itd., započeto je kroz specifični projekat poreske obaveze u protekloj godini. Ovaj projekat je dao rezultate u tretmanu gore navedenih sektora, koji su u sistemu Poreske administraciji Kosova predstavljali značajan nivo rizika. Učestali pozivi PAK-a za ispunjavanje obaveza i rad na terenu …

Obaveštenje – PAK poništava neke poreske potvrde (uverenja)

Poreska administracija Kosova obaveštava sva lica kao poreske obveznike i druga lica koja mogu biti institucije na osnovu člana 23. stav 1. Zakona br. 03/L-222 o poreskoj administraciji i procedurama, izmenjen i dopunjen Zakonom br. 04/L-102 i br. 04/L-223, poništio je Poreske potvrde generisane onlajn od strane elektronskog sistema PAK-a i veb stranice PAK-a, odnosno …

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – PAK i IKS su danas organizovali tribinu na temu „FORMALIZACIJA ZAPOŠLJAVANJA“

„Formalizacija zapošljavanja“ bila je tema razgovora na panelu koji su organizovali Poreska administracija Kosova – PAK i Kosovska Inicijativa Kosova za stabilnost – IKS, na kojoj su rukovodioci ključnih institucija koje upravljaju praćenjem radnika, kako u pogledu prava i u delu svog saopštenja, kao i lideri iz organizacija poslovne zajednice i organizacija civilnog društva. Ovaj …

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – PAK je održala seminar sa poreskim obveznicima iz sektora poljoprivrede

Poreska administracija Kosova je nastavila ciklus seminara sa poreskim obveznicima, gde je ovoga puta održala seminar za poreske obveznike iz sektora poljoprivrede i stočarstva. Pored poljoprivrednih proizvođača i farmera, ovom seminaru su prisustvovali i predstavnici Udruženja farmera i proizvođača sa Kosova. Svrha ovog seminara je bila da se ova kategorija poreskih obveznika upozna sa njihovim …

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – Memorandum o saradnji između Poreske administracije Kosova i Inspektorata rada

Danas je, kroz zvaničnu ceremoniju, potpisan Memorandum o saradnji između Poreske administracije  Kosova i Inspektorata rada, koji ima za cilj da omogući PAK-u i IR-u da blisko sarađuju na poboljšanju institucionalnih napora da se bave neprijavljenim radom kroz bolju razmenu podataka, informacije, iskustva kao i organizovanje zajedničkih aktivnosti. Direktor PAK-a g-din Ilir Murtezaj je rekao …

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – Poreska administracija Kosova i Kancelarija glavnog državnog tužioca održali sastanak sa javnim institucijama u vezi sa razvojem platforme za krivične istrage o inteligentnim podacima

Izvršni direktor Poreske administracije Kosova (PAK), g. Ilir Murtezaj zajedno sa Kancelarijom glavnog državnog tužioca, odnosno V.D. Glavni državni tužilac, g. Besim Keljmendi, uz podršku Kancelarije UNDP-a na Kosovu, kroz SAEK III projekat, održao je zajednički sastanak sa institucionalnim akterima Republike Kosovo radi intenziviranja i koordinacije u funkciji razvoja platforme za krivične istrage o obaveštajnim …

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – Kredibilitet javnog mnjenja značajno raste prema PAK-u

Pozitivna percepcija prema Poreskoj upravi Kosova nastavlja se kroz relevantne izveštaje međunarodnih institucija. Ovakvu ocenu je nedavno doneo Rezime Pulsa javnosti XXIII, koji je pripremio UNDP, u kome je, u delu percepcije o širenju korupcije u institucijama zemlje, PAK rangirana na povoljan nivo. U indeksu poređenja, koji meri percepciju stepena pouzdanosti prema PAK-u za godine: …

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – MMF: Poreski prihodi obeležavaju snažan porast, predstavljajući najveći rast među zemljama Zapadnog Balkana

Poslednji izveštaj Međunarodnog monetarnog fonda izdat za Kosovo, visoko je ocenio aktivnosti Poreske administracije Kosova u prikupljanju prihoda i formalizaciji radnika. Upravo u izveštaju MMF-a se navodi da su „posle pandemije poreski prihodi snažno porasli, što je najveći rast među zemljama Zapadnog Balkana“. U izveštaju se navodi da se oko trećine povećanja prihoda od PDV-a …