Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – PAK se ceni za povećanje ispunjavanje poreskih obaveza i upravljanje fiskalnim rizicima

Napredak Poreske administracije Kosova u prikupljanju poreskih prihoda tokom godina sve više doprinosi povećanju budžetskih prihoda i dobrobiti građana zemlje. Ova dostignuća odražavaju stalnu posvećenost PAK-a za poboljšanje usluga i transparentnosti, kao i za podršku poreskim obveznicima u ispunjavanju njihovih poreskih obaveza na blagovremen i tačan način. Poreska administracija je uspela da prikupi poreske prihode, …

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – Oproštajni susret sa Sajmonom Vudkokom

Generalni direktor PAK-a Ilir Murtezaj poželeo je dobrodošlicu predstavniku Ambasade Ujedinjenog Kraljevstva, Sajmonu Vudkoku, u znak zahvalnosti.   Gospodin. Woodcock je na nezamenljiv način doprineo izgradnji profesionalnih i logističkih kapaciteta poreskih istraga, rekao je direktor PAK-a, dodajući da je naš oproštajni susret odlična prilika da procenimo i razmislimo o napretku koji je postignut zahvaljujući njegovoj …

Saopštenje za poreske obveznike – PAK proverava robu bez porekla

Poreska administracija Kosova podseća sve poreske obveznike da na osnovu Zakona br. 08/Z-257 za vođenje poreskih procedura, potrebna je dokumentacija o poreklu robe.   Aktivnosti PAK-a će nastaviti da se fokusiraju na poreske obveznike koji poseduju robu bez dokumentacije.   Svaki poreski obveznik mora da obezbedi prateću dokumentaciju, koja opravdava poreklo robe kako na lokaciji …

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – Nastavlja se trend rasta poreskih prihoda, 356,5 miliona evra prihoda samo za period januar-april 2024

Poreska uprava Kosova nastavlja sa trendom rasta prihoda, gde je samo za period januar-april 2024. uspela da prikupi 356,5 miliona evra, ili 38,9 miliona evra više nego u istom periodu prošle godine, ili izraženo u procentima od 12,3 % . Dok smo u odnosu na plan premašili plan za 7,9 miliona evra ili 2,3%. Dobrovoljno …

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – Sastanak predstavnika nemačkog saveznog ministarstva za saradnju i ekonomski razvoj i Poreske administracije Kosova

U Poreskoj administraciji Kosova održan je sastanak između nemačkog Saveznog ministarstva za saradnju i ekonomski razvoj i PAK-a, na kojem se razgovaralo o izazovima i mogućnostima u borbi protiv korupcije kroz poreske istrage. Na ovom sastanku, nemački predstavnici su istakli značaj međunarodne saradnje u borbi protiv fenomena korupcije, ceneći PAK kao važnog partnera u ovoj …

Obaveštenje za poreske obveznike – PAK proverava robu bez porekla

Poreska administracija Kosova podseća sve poreske obveznike da na osnovu Zakona br. 08/Z-257 za vođenje poreskih procedura, potrebna je dokumentacija o poreklu robe.   Aktivnosti PAK-a će nastaviti da se fokusiraju na poreske obveznike koji poseduju robu bez dokumentacije.   Svaki poreski obveznik mora da obezbedi prateću dokumentaciju, koja opravdava poreklo robe kako na lokaciji …

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – Ambasador Hargreaves je danas posetio PAK

Radi daljeg produbljivanja saradnje između Ambasade Ujedinjenog Kraljevstva na Kosovu i Poreske administracije  Kosova, danas je prvi put novi ambasador Ujedinjenog Kraljevstva g. Džonatan Hargreaves posetio je Poresku administraciju Kosova. Njegova poseta označila je važan korak ka daljem nastavku odnosa dve institucije u oblasti poreza. Na sastanku održanom u sedištu PAK-a u Prištini, primljen je …

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – 25,8 miliona evra više poreskih prihoda

Glavna institucija za punjenje državne kase i dalje odlično posluje u pogledu povećanja naplate poreskih prihoda, kao i u suočavanju sa pojavama koje štete ekonomiji i fer konkurenciji na tržištu. Profesionalnost, sprovođenje poreskog zakonodavstva, odgovornost, rast digitalnih usluga, partnerstvo sa građanima u prijavljivanju slučajeva korupcije, neki su od faktora koji su uticali na povećanje trenda …