Ambasadori i Mbretërisë së Bashkuar z.Nicholas Abbott vizitoj ATK-në

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – Ambasador Ujedinjenog Kraljevstva g. Nikolas Abot posetio PAK

Danas je ambasador Ujedinjenog Kraljevstva na Kosovu, gospodin Nikolas Abot, posetio Poresku upravu Kosova, gde ga je primio generalni direktor PAK-a Ilir Murtezaj sa saradnicima. Svrha ove posete bila je da se ponovo naglasi podrška britanske države, kao i nastavak dalje saradnje usmerene na profesionalni razvoj poreskih istraga, u kojoj PAK neprekidno ima podršku, kako …

Obaveštenje za poreske obveznike – Intenzivne aktivnosti – Ispunjenost poreskih obaveza u građevinskom sektoru

Poreska uprava Kosova ponovo obaveštava sva lica koja se bave poslovnim aktivnostima, da su u skladu sa poreskim zakonodavstvom dužna da se registruju, dobiju identifikacioni broj preduzeća / fiskalni broj, prijave i plaćaju porez (na osnovu njihovog statusa) i porez po odbitku i doprinose za njihove zaposlene. Na osnovu Strateškog plana 2021-2025 i Plana upravljanja …

Ambasada e Mbretërisë së Bashkuar jep donacion 5 vetura për ATK-në

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Ambasada Ujedinjenog Kraljevstva donira 5 vozila PAK-u

Danas je direkciji poreskih istraga i obaveštajnih službi u PAK-u ambasada Ujedinjenog Kraljevstva na Kosovu donirala 5 vozila koja će ova direkcija moći da koristi. Ceremoniji prihvatanja ove donacije prisustvovao je predstavnik Poreske i Carinske uprave Ujedinjenog Kraljevstva na Kosovu Simon Vudkok, zamenik Ministra finansija, rada i transfera Ilir Kapiti i generalni direktor PAK-a Ilir …

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – PAK premašuje plan prihoda za januar-maj 2021. godine za 23,9 miliona evra

Nastavlja se trend povećanja prihoda od Poreske uprave Kosova, gde je od januara do maja 2021. godine postignuto prikupljanje 23,9 miliona evra više od planiranog plana, dok ako uporedimo iste parametre sa prethodnom godinom uspeli smo da imamo učinak izuzetno obećavajuće, povećavajući naplatu za 56,8 miliona evra. Institucija među do sada najvažnijim u punjenju državnog …

Mbahet takimi vjetor rajonal për administrimin e të hyrave

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Održava se godišnji regionalni sastanak o upravi prihoda

Danas je, putem virtuelne platforme, održan godišnji koordinacioni sastanak u vezi sa upravljanjem prihodima i reformama u upravljanju javnim finansijama u jugoistočnoj Evropi, gde su se govorile o reformama u Poreskoj upravi Kosova. Ovaj program izgradnje kapaciteta MMF-a podržavaju EU i Švajcarska. Deo ovog sastanka kao i svake druge godine bio je generalni direktor PAK-a …

Njoftim për Tatimpagues – Mbaj dokumentacionin sipas Ligjit!

Administrata Tatimore e Kosovës, rikujton të gjitha veprimtaritë ekonomike se janë të obliguara të mbajnë librat dhe regjistrimet konform legjislacionit tatimor. Veprimtaritë ekonomike, të cilat krijojnë dhe mbajnë dokumentacione jo në rregull, si: shitje pa destinim-personave fizikë, blerjet nga personat fizikë, mos-dokumentimi dhe dokumentimi fiktiv, malli pa prejardhje-origjinë, fryrja e shpenzimeve, lëshimi i kuponëve fiskal …

Tryeze diskutimi

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Okrugli sto sa preduzećima

Na poziv Američke privredne komore, danas je na okruglom stolu sa preduzećima učestvovao generalni direktor PAK-a Ilir Murtezaj. Tema ove diskusije bili su problemi sa kojima se suočavaju preduzeća u našoj zemlji i rešenja koja se mogu ponuditi u vezi sa saradnjom sa Poreskom upravom Kosova. Na početku diskusije, direktor Murtezaj se prvo zahvalio AEK …