Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

Obaveštenje za poreske obveznike – Pravilno prijavite porez!

Poreska administracija Kosova podseća sva lica koja se bave privrednim aktivnostima, da su prema poreskom zakonodavstvu dužna da na realan način prijavljuju poreze i penzijske doprinose. Aktivnosti PAK-a će se kontinuirano fokusirati na sledeće kategorije: one koji manje prijavljuju plate zaposlenih, u srednjim i velikim preduzećima, u mikro i malim preduzećima, kako bi se identifikovali …

Obaveštenje za poreske obveznike – PAK dopunjava/ menja Procedure refundacije (nadoknade)

Poreska administracija Kosova vas obaveštava da je na osnovu važećeg Zakona o poreskoj administraciji i procedurama, Zakon br. 06/L-113 o organizaciji i funkcionisanju državne uprave i nezavisnih agencija, kao iu skladu sa Zakonom br. 08/L-176 o izmenama i dopunama zakona koji sadrže posebne administrativne postupke i njihovom usklađivanju sa zakonom br. 05/L-031 za opšti administrativni …

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – PAK je izvršila 25,407 aktivnosti kod privrednih subjekata

Poreska administracija Kosova je razvila širok spektar aktivnosti za suzbijanje i sprečavanje utaje poreza. Za osam (8) meseci obavljeno je 25.407 aktivnosti u privrednim subjektima, što je rezultiralo kaznama od 3,1 milion evra. Sprovedeno je 166 aktinosti poreske utaje, od kojih je 19 slučajeva otvoreno pod sumnjom za utaju poreza.   Ove aktivnosti su razvijene …

Obaveštenje za poreske obveznike – PAK vas podseća na primenu obrnute naplate PDV-a u pružanju usluga u oblasti građevinarstva

Poreska administracja Kosova podseća da je u decembru / 2019. donela Javno tumačanje odluke br. 03/2019 – Obaveza plaćanja PDV-a za izvršenje usluga u oblasti građevinarstva – Primena obrnute naplate. Svrha ovog Javnog tumačanja odluke je da pojasni poreski tretman za aspekte PDV-a za pružanje usluga u oblasti građevinarstva, odnosno primenu obrnute naplate (Reverse Charge) …

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – Preko pola milijarde poreskih prihoda za osam meseci

Poreska administracija Kosova je imala odličan učinak u prikupljanju prihoda u periodu januar-avgust 2023. godine, gde je prikupljeno 579,2 miliona evra, au poređenju sa istim periodima 2022-2023 imamo povećanje od 92 miliona evra. Ovi pozitivni rezultati govore o stalnom poboljšanju rada ove ključne institucije za državne prihode.   Kroz ovu naplatu prihoda, Poreska uprava Kosova …

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – OECD objavljuje državni profil za Transferne cene za Kosovo

Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) je po prvi put objavila Državni profil za transferne cene (Transfer Pricing Country Profile – TPCP) za Kosovo. Državni profil uključuje ažurirane i usklađene informacije o glavnim aspektima zakonodavstva o transfernim cenama, koje je obezbedila Poreska administracija Kosova, kao odgovor na pitanja OECD-a, kako bi se postigao najviši …

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – Otvoreni skup podataka za broj radnika po ID-u i broj radnika po radnim mestima

Ovom komunikacijom želimo da obavestimo građane i razne organizacije da sada imaju mogućnost da koriste otvorene podatke Poreske uprave Kosova o broju radnika prema ličnim kartama i broju radnika po radnim mestim. Ovi podaci dolaze sa različitim kategorizacijama, što vam omogućava da izvršite analizu i studije u skladu sa vašim potrebama.   Ovaj novi prostor …

Obaveštenje za poreske obveznike – PAK proverava robu bez porekla

Poreska administracija Kosova podseća sve poreske obveznike da prema Zakonu br. 03 / L-222 o poreskoj administraciji i procedurama, potrebna je dokumentacija o poreklu robe.   Aktivnosti PAK-a će se kontinuirano fokusirati na poreske obveznike, koji poseduju robu bez porekla.   Svaki poreski obveznik mora da obezbedi prateću dokumentaciju, koja opravdava poreklo dobara kako na …

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – PAK predstavlja 10 skupova podataka sa otvorenim podacima

Poreska administracija Kosova, uz podršku USAID Programa za ekonomsko upravljanje na Kosovu, promovisala je otvorene podatke, objavljene na veb stranici PAK-a: https://www.atk-ks.org/open-data/ Ovaj skup je imao za cilj da posluži kao platforma za istraživanje skupova podataka (dataset) koje je već objavila PAK, da ilustruje kako se ovi podaci mogu koristiti za bolje razumevanje trendova privrede …