SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – Prinudne mere prema 18 privrednih subjekata sa dugovanjima prema PAK-u

Odeljenje za upravljanje naplatom dugova nastavilo je sa aktivnostima prema privrednim subjektima koji nisu izmirili svoje poreske obaveze. Dakle, na osnovu zakonskih okvira koji određuju nadležnosti ovog resora, izabrano je 18 subjekata, koji imaju neizmirene obaveze u iznosu od 1,8 miliona evra.   Dakle, ukupna naplaćena vrednost – isplaćena tokom petka iznosila je 416.250,18 evra …

Telegram saučešća

Sa dubokom tugom primili smo vest o smrti naše koleginice, poreznice iz Odeljenja za naplatu dugova, Miradie Breznice. U svoje i u ime višeg rukovodstva, kao i celog osoblja PAK-a, izražavamo iskreno saučešće porodici zbog gubitka njihove najmilije! Saučešće svoj porodici, prijateljima i kolegama!   Ilir Murtezaj Zam. Generalni direktor PAK-a

Yll Shahini

Obaveštenje za poreske obveznike – Pravilno prijavite porez!

Poreska administracija Kosova podseća sva lica koja se bave privrednim aktivnostima, da su prema poreskom zakonodavstvu dužna da na realan način prijavljuju poreze i penzijske doprinose. Aktivnosti PAK-a će se kontinuirano fokusirati na sledeće kategorije: one koji manje prijavljuju plate zaposlenih, u srednjim i velikim preduzećima, u mikro i malim preduzećima, kako bi se identifikovali …

Obaveštenje za poreske obveznike – PAK proverava robu bez porekla  

Poreska administracija Kosova podseća sve poreske obveznike da prema Zakonu br. 03 / L-222 o poreskoj administraciji i procedurama, potrebna je dokumentacija o poreklu robe.   Aktivnosti PAK-a će se kontinuirano fokusirati na poreske obveznike, koji poseduju robu bez porekla.   Svaki poreski obveznik mora da obezbedi prateću dokumentaciju, koja opravdava poreklo dobara kako na …

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – Poreske istrage procenjuju preko 6 miliona evra skrivenog prometa iz tri specifična sektora

Poreska uprava Kosova nastavlja sa praćenjem pravnih/poslovnih i fizičkih lica koja imaju koristi od društvenih mreža, kriptovaluta, kao i od dela eksproprijacije. Samo u ovom periodu, Odeljenje za poreske istrage i obaveštajne poslove je identifikovalo 6,1 milion evra prometa iz navedenih sektora, koji su prema važećem poreskom zakonodavstvu bili dužni da prijave i uplate ostvarene …

Obaveštenje za poreske obveznike – Pravilno prijavite porez!

Poreska administracija Kosova podseća sva lica koja se bave privrednim aktivnostima, da su prema poreskom zakonodavstvu dužna da na realan način prijavljuju poreze i penzijske doprinose.   Aktivnosti PAK-a će se kontinuirano fokusirati na sledeće kategorije: one koji manje prijavljuju plate zaposlenih, u srednjim i velikim preduzećima, u mikro i malim preduzećima, kako bi se …

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – Direktor PAK-a predstavlja dostignuća institucije za prvih šest meseci 2022 godine

Visok nivo naplate prihoda, povećanje efekta u tretmanu dugova, orijentacija ka poboljšanju poreske obaveze, samo su neke od tačaka predstavljenih na konferenciji za medije, postignute u instituciji Poreske uprave Kosova za prvih šest meseci ove godine. Na ovoj konferenciji, ministar finansija, rada i transfera Hekuran Murati čestita PAK-u i osoblju na postignutim dostignućima u šest …

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – Upravljanje usaglašenošću poreskih prijava

Poreska administracija Kosova učestvuje u radionici koju organizuje Svetska banka za razmenu iskustava u upravljanju i ispunjavanju poreske prijave. Kroz ovu radionicu, ima za cilj da predstavi pristupe za obezbeđivanje visokih stopa blagovremenog prijavljivanja za glavne poreze (Porez na lične prihode dohodak (PLP), Porez na prihode koorporacija (PPK) i Porez na dodatu vrednost (PDV). Između …