(sq) (sr)

Dakle, od 01 Novembara 2012,  način elektronskog deklarisanja poreza – preko EDI-a, biće jedini način deklarisanja za sve poreske obveznike, od kojih se traži da deklarišu Porez u Plate i Penzione Doprinose. Ovaj proces  funkcioniše u zavidnom nivou,  i visoko je ocenjen, kao za komunitet biznisa, tako i za druge interesne subjekte. Za sve poreske …

(sq) (sr)

Za Male Individualne Biznise sa prometom do 50,000€, koje nisu izabrale oporezivanju u realne prihode, obaveze za naplatu u ime Penzionih Doprinosa su: 1/3  maksimalnog iznosa u granici koja je  trostruko tog iznosa, a minimum 30%  minimalne plate. Primer:  Ako iznos poreza je 300€, onda 300/3 = 100€ što je obaveza, a maksimalna granica biće …

(sq) (sr)

3. Poreski obveznik koji bira da vodi knjige i dokumentaciju identifikovane u stavu 4 ovog člana za bilo koji poreski period, zahteva se da vodi takve knjige i dokumentaciju za poreski period u koju je odabrana opcija, plus najmanje tri (3) sledeča poreska perioda, kako je to regulisano podzakonskim aktom donošen od Ministra. 3.1 Poreski …