Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

Obaveštenje od strane Poreske Administracije Kosova – Tražite fiskalni račun, dobijte novac!

Stvorite opšte blagostanje, uzimajte Fiskalni račun! Prema Administrativnom Uputstvu br. 1/2015, za sve klijente/potrošače, koji prikupljaju fiskalne račune i šalju ih Poreskoj administraciji Kosova, primenjivaće se povraćaj oporezivog dela svih fiskalnih računa u narednom mesecu svakog tromesečja, prema ovim kriterijumima: Grupa – Koverte sa više od 30 računa i u ukupnom iznosu od 250€ do …

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Aktivnosti sa pozitivnim trendovima, novine i posvečenost prema poreskim obveznicima obeležavaju uspehe PAK-a u prvom tromesečju 2015

Poreska administracija Kosova je u prvom tromesečju ove godine, prikupila je prihode u iznosu od 84 miliona evra, ili 12% više nego u istom periodu 2014. godine. Sa ovim trendom prihoda, PAK je na najboljem putu za postizanje operativnih i strateških ciljeva. Tokom ovog kvartala, PAK je razvila veoma važne aktivnosti koje imaju posebnu ulogu …

Saopštenje za poreske obveznike – Taćno deklarisi porez!

Neke od sledećih delatnosti se ne sprovode u skladu sa ovom obavezom, stoga ih PAK poziva da prijave ili isprave deklaracije čim pre i ispune sve poreske obaveze propisane poreskim propisima: Identifikacija preduzeća koja prijavljuju manji iznos plata zaposlenih, kao i preduzimanje mera u cilju predstavljanja realne vrednosti naknade zaposlenih i njihovih doprinosa u prihode …

SAOPŠTENJE ZA PORESKOG OBVEZNIKA – Poreska Administracija Kosova stavlja u funkciju Novi Sistem elektronskog deklarisanja-EDI

Takođe, Novi elektronski sistem EDI će pružati sledeće usluge: Deklarisanje i plaćanje svih poreza i penzionih doprinosa; Stvaranje uplatnica za nepodmirene dugove od 2011 godine; Izveštaj o stanju poreskog obveznika od 2011 godine; Stvaranje poreske potvrde za biznise; Izveštavanje o nabavkama iznad 500€; Određivanje ovlašćenog lica; Izmene profila i lozinke; Kontrola poreske istorije i poreskog …

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – PAK, je održao Seminare sa poreske obveznike

Svrha ovih seminara je bila prezentacija načina godišnje deklaracije, uključujući: deklaraciju i plaćanje poreza na lične prihode, deklaraciju i plaćanja poreza na prihod korporacija, deklaraciju poreza partnerstva, izveštavanje kupovina preko 500 €, poreza po odbitku i informisanje poreskih obveznika o novom elektronskom sistemu- EDI, koji će uskoro biti u upotrebi od strane poreskih obveznika. Poreski …

ATK organizon seminar me tatimpagues

SEMINARI MBAHET:   Në këto seminare ftohen të marrin pjesë tatimpaguesit (organizata biznesi, OJQ apo përfaqsues të tyre), përfaqsues të njësive të përhersheme, kontabilist dhe qytetarë të interesuar, me qëllim që të informohen për mënyrën e Deklarimit Vjetor, si PD, CD, DO, Raportimi i blerjeve mbi 500€, ejt. (Shkarko njoftimin) Materialin i cili do të …

Saopštenje za poreskog obveznika – Isdavanje fiskalnog isečka i poreskog isečka je zakonski uslov i obaveza

Stoga, kako bi se ispunio ovaj cilj, na osnovu zakonskih ovlasti, ovlašćene su dodatne aktivnosti u svim slučajevima u kojima je identifikovano nepoštovanje pravila, u preduzimanju  zakonom predviđenih mera, kad god se takva povreda utvrdi od strane poreskih službenika: kada poreski obveznik ne izda fiskalni isečak tamo gde je postavljen Fiskalni elektronski uređaj (FEU), ili …

Obaveštenje za poreskog obveznika – PAK objavljuje brošuru „Advokat poreskih obveznika“

Advokat poreskog obveznika garantuje poreskom obvezniku da će se sva njegova pitanja i informacije razmotriti na nezavistan i nepristrasan način, kao i u punoj tajnosti kao što je predviđeno Zakonom za Poresku administraciju i procedure, i Zakonom za zaštitu ličnih podataka. Takođe će vas Advokat poreskih obveznika blagovremeno obavestiti o razmatranju vašeg zahteva, uključujući i …

Premijer Mustafa posetio Regionalnu kancelariju PAK-a u Prizreni i carinski granični prelaz u Vrbici

„Mi ćemo podržati dalje reforme i Poreske  uprave  i carine, kako bismo  mogli da smanjimo poresku  utaju, više proširimo poreske i carinske politike. Procenjujemo  da  osoblje koje radi u ove dve oblasti je dobro pripremljeno, dobro organizovano i  povećana je  odgovornost . Kod carina imamo  pozitivan trend iz godine u godinu u prikupljanju  prihoda na …