Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Ministar Finansija Avdulla Hoti posetio je danas Poresku Administracije Kosova

G.Haliti je tokom sastanka istakao da „dosledno imamo jedan stabilan trend redovnih prihoda, pružanje usluga preko 44.000 p/o, da prijavljuju i plaćaju poreze iz svojih kancelarija i iz svojih domova preko EDI -ja, usluge koje se pružaju su među najboljim institucionalnim uslugama u zemlji, održavajući i stvarajući pozitivnu klimu, koja snažno podržava ispunjavanje poreskih obaveza …

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Studenti Američkog univerziteta na Kosovu-AUK upoznaju se sa oblašču oporezivanja

Teme koje su predstavljene/obrađene u ovom radionici su: šta su porezi?, kako se prikupljaju porezi, šta su takse, koji su poreski administrativni organi, vrste poreza, poreske stope, ispunjavanje poreskih obaveza, osnovna načela izgradnje poreskog sistema, olakšice pri plaćanju poreza, podizanje svesti o uzimanju fiskalnog kupona i saradnja preko besplatne telefonske linije. Takođe, tokom prezentacije, učenicima/maturantima …

Obaveštenje za poreskog obveznika – Popis robe u Zalihe

Zapisi registracije, uključuju sledeće pokazatelje: Registracija robe se vodi prema vrednosti nabavne cene. Poreska administracija Kosova, podseća sve poreske obveznike koji se ne drže predviđenog roka za popis robe u zalihama, da će oni biti predmet kaznenih mera propisanih Poreskim zakonodavstvom Kosova. Poreska administracija Kosova

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – PAK je ostavio seminar za učenike srednjih škola u Đakovici

Prezentacija je održana za tri grupe učenika u amfiteatru Gimnazije „Hajdar Dushi“ u Đakovici. Učesnici ove radionice bili su učenici/ maturanti gimnazija, kao što su: gimnazije „Hajdar Dushi“, Srednja ekonomska škola „Kadri Kusari“, srednja škola “ Nexhmendin Nixha“ i Centar za stručno osposobljavanje „Gjon Nikole Kazazi“ . Teme koje su predstavljene/obrađene u ovom radionici su: …