Komunikatë për shtyp – Viti 2010, vit i ngritjes së kapaciteteve dhe shërbimeve ndaj tatimpaguesve

Me qëllim të informimit të opinionit publik dhe të sigurimit të një transparence maksimale ndaj tatimpaguesve, Administrata Tatimore e Kosovës mbajti sot konferencën e radhës për gazetarë, ku Drejtori i Përgjithshëm z. Behxhet Haliti prezantoi Raportin Vjetor të vitit 2010. Në bazë të këtij raporti, viti 2010 ka qenë një vazhdimësi e punës së stafit …

Njoftim për të krijuar dhe mbajtur Listën e Stoqeve

Të nderuar Tatimpagues, Administrata Tatimore e Kosovës, ju rikujton se krijimi i listës së Stoqeve duhet të përgatitet deri në datën 10 Janar 2011. Kjo kërkesë bazohet në paragrafin 4 të nenit 13 të Ligjit 03/L-222 mbi Administratën Tatimore dhe Procedurat. Kësaj kërkese i nënshtrohet secili Tatimpagues i cili posedon mallra në stoqet e tij, pa marrë …