(sq) (sr)

Seminar će se održati u GRAČANICI, 06 Februara 2012 (Ponedeljak), u 10:00, na „DOLĆEVITA „. U ovoj radionici su pozvani da prisustvuju svih zainteresovani kako da budete informisani o opomenutih tema. Vaše učešće je dobrodošla.

(sq) (sr)

Të nderuar tatimpagues,  Fillimisht ju falemnderojmë për pjesëmarrje në prezentimin e EDI-t si dhe për bashkëpunim në pranim dorëzimin e kontratave dhe tokenëve. E dijmë që secili fillim është i vështirë dhe mund të hasim në probleme apo vështirësi, prandaj ju lusim që nëse keni probleme me përdorimin e EDI-t drejtohuni tek znj. Hasime Shabanaj …

(sq) (sr)

Me qëllim të informimit të opinionit publik dhe të sigurimit të një transparence maksimale ndaj tatimpaguesve, Administrata Tatimore e Kosovës, ju fton që  të merrni  pjesë  në Konferencën për Media, me temën: Risitë në Administratën Tatimore të Kosovës. Në këtë konferencë, nga Drejtori i Përgjithshëm i ATK-së, z.Behxhet Haliti, do të prezantohet trendi i të …

(sq) (sr)

06 Shtator 2011, Me rastin e fillimit të punës së tridhjetegjashtë inspektorëve të rinj, Administrata Tatimore e Kosovës, ka organizuar një takim për pritjen e inspektorëve, të cilët kanë filluar punën në ATK. Gjatë këtij takimi drejtori i përgjithshëm z.Behxhet Haliti, ju ka uruar mirëseardhje tridhjetegjashtë inspektorëve, dhe njëherit i ka porositur ata se Administrata …

(sq) (sr)

Me këtë rast ju ftojmë të merrni pjesë në prezentimin e EDI-t, ku zyrtarët e ATK-së do të prezentojnë në mënyrë të detajuar funksionimin, benefitet dhe përdorimin e sistemit. Gjithashtu do të bëhet edhe dorëzimi i tokenëve, kontratave dhe udhëzuesve për përdorim. Prezentimi do të mbahet me DATË: 8 shtator 2011, në Hotel Grand – …

N J O F T I M – Për mbajtjen e seminareve me tatimpagues

Administrata Tatimore e Kosovës  do të mbajë seminar për tatimpagues, rreth trajtimit të: Mallrat pa origjinë nga këndvështrimi i administratës, Obligimi për përdorimin dhe lëshimin e KUPONAVE FISKAL Obligimi për lëshimin e KUPONAVE TATIMOR dhe apo FATURAVE aty ku ende nuk janë te instaluara PEF Gjendja e stoqeve (regjistrimi i stoqeve) Seminaret mbahen si vijon …

Administrata Tatimore e Kosovës ka mbajtur seminar me Ndërmarrjet Publike të Republikës së Kosovës

Administrata Tatimore e Kosovës ka mbajtur sot seminar me Ndërmarrjet Publike të Republikës së Kosovës, rreth trajtimit për pranimin e zhvlerësimit të aseteve , procedurat e njohjes së borxhit të keq si dhe deklarimi i TVSH-së në shkallë inkasimi. Nevoja e këtij seminari ka ardhur  pas një takimi të mbajtur me Ministrin e Ekonomisë, pasi …

N J O F T I M – Për mbajtjen e seminarit me Ndërmarrjet Publike

Njoftojmë të gjitha Ndërmarrjet Publike të Republikës së Kosovës (qendrore dhe lokale ) se më date 26/08/2011 (ditë e premte), Administrata Tatimore e Kosovës  do të mbajë seminar, rreth trajtimit të : Pranimi i Zhvlerësimit të Aseteve Procedurat e njohjes së Borxhit të Keq Deklarimi i TVSH-së në shkallë inkasomi Seminari mbahet duke filluar nga ora 10:00 …