Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Sastanak sa predstavnicima biznisa naftnih derivata

Između ostalog zvaničnici iz Poreske administracije su naglasili da PAK ostaje posvećena realizaciji zadataka i odgovornosti koje proizilaze iz poreskog zakonodavstva, uslovi utvrđeni zakonom za registraciju transakcija putem fiskalne elektronske opreme i izdavanje fiskalnih kupona, prilikom prodaje roba i usluga, na način da ne postanu predmet kaznenih mera, propisanih Zakonom o poreskoj administraciji i procedurama. …

Saopštenje za poreskog obveznika – Status biznisa u PAK-u se može proveriti i preko veb stranice KARB

PAK je, u naporima da ponudi olakšice za poreske obveznike, u izbegavanju mogućih grešaka, kao i u zaštiti onih koji redovne deklarišu i podnose realne podatke, omogućio proveru Statusa poreskih obveznika u PAK-u i preko službene veb stranice KARB-a. PAK, Vas istovremeno obaveštava da će u kontinuitetu ažurirati podatke na linku Status poreskih obveznika. Link …

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Zahtevi koji su utvrđeni zakonom za registraciju transakcija i izdavanje fiskalnih kupona u slučaju prodaje roba i usluga

Proces fiskalizacije poreskih obveznika, bez sumnje je jedan od velikih objektiva PAK-a. Vredno je pomena da je ovaj proces neprekidan i da je dosada fiskalizovano više od 20 poreskih obveznika, čiji  opšti promet obuhvata više od 95% opšteg prometa svih poreskih obveznika na Kosovu. Treba imati u vidu da je proces fiskalizacije poreskih obveznika i …

Obaveštenje za poreskog obveznika – Nastavlja se fiskalizacija trgovaca karburantima

U cilju povećanja dobrovoljnog ispunjavanja obaveza od strane poreskih obveznika, pružanja transparentnih i efektivnih profesionalnih usluga, a posebno pravičnog i ujednačenog sprovođenja poreskog zakonodavstva za sve poreske obveznike, PAK zahteva od preduzeća koja do sada nisu uspela sa fiskalizacijom, da ovu obavezu ispune (privedu kraju procedure fiskalizacije), u najkraće mogućem roku. PAK ostaje posvećen realizaciji …

PAK objavljuje publikaciju „Postavite fiskalnu opremu i izdajte fiskalni račun“

Poreska administracija Kosova će u kontinuitetu identifikovati poreske obveznike koji izbegavaju poreske obaveze. Takođe, ohrabrujemo potrošače da zatraže fiskalni kupon prilikom dobijanja roba/usluga. Stvarajte opšte blagostanje, uzmite fiskalni račun!  Publikacija “Postavite fiskalnu opremu i izdajte fiskalni račun!” je dostupna poreskim obveznicima veb-stranici PAK-a  www.atk-ks.org na linku Multimedija-Publikacije. Poreska Administracija Kosova

(sq) (sr)

Dakle, za Porez na dodatu vrednost, za period jun/2014, period od  01.07.2014 i do 22.07.2014. smatraće se  rokom za prijavljivanje. S poštovanjem,

PAK objavljuje Brošuru za fizička lica „Vaši prihodi su predmet oporezivanja!“

Poreska administracija Kosova će, u kontinuitetu, identifikovati fizička lica, koja izbegavaju poreske obaveze. Istovremeno, PAK, podstiče sva fizička lica da prijave i plate svoje poreske obaveze, kako ne bi postali predmet kažnjavanja. Brošura “Vaši prihodi su predmet oporezivanja!” je dostupna poreskim obveznicima na veb-stranici PAK-a www.atk-ks.org, link Multimedija-Brošure. Poreska administracija Kosova

Implementacija klasifikacije ekonomskih aktivnosti NACE Rev. 2

Na osnovu dinamičnog plana za potpunu implementaciju i sprovođenje Uredbe br. 11/2013 Vlade Republike Kosova, Kosovska agencija za registraciju biznisa (KARB) u saradnji sa Poreskom administracijom Kosova (PAK) i Agencijom za statistike Kosova (ASK) od 14. Jula 2014. će  započeti sa implementacijom standardne klasifikacije ekonomskih aktivnosti NACE Rev. 2. Svi biznisi registrovani nakon ovog datuma, …

Obaveštenje za poreske obveznike – Intenzivne aktivnosti u specifičnoj delatnosti

Posebna pažnja biće usmerena na identifikaciju sledećih delatnosti: Ciljna grupa  Objektivi Hoteli i restorani Kafići i noćni klubovi (diskoteke) Turističke agencije Kompanije za prevoz putnika Letnji bazeni Sportske sale /Fitnes Muzičke grupe /Pevači Frizerski saloni Mlinovi /obrađivači pšenice Niska i visoka gradnja Auto-servisi Zdravstvene ordinacije Privatne obrazovne institucije Advokature Itd. Verifikacija biznisa koji nisu opremljeni …