Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

17.09.2013

ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MF – BR. 05/2013

ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MF – BR. 05/2013 ZA APLIKACIJU PAUŠALNE STOPE POREZA NA DODATU VREDNOST ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE


02.09.2013

ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO BR. 3/2013

ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MF – BR. 3/2013 ZA SPROVODJENJE ZAKONA BR. 04/L-080 ZA IGRE NA SREČU


12.10.2020

ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO BR.01/2012

ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO BR.01/2012 – ZA DOPUNU ADMINISTRATIVNIH UPUTSTVA Br.15/2010 O REGISTRACIJI PORESKIH OBVEZNIKA


02.11.2011

ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO BR.12/2011

ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO BR.12/2011 – ZA SPROVODJENJE ZAKONA BR. 03/L-222 ZA PORESKU ADMINISTRACIJU I POSTUPCIMA


19.11.2010

ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO Br. 15 / 2010

ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO Br. 15 / 2010 – ZA SPROVOĐENJE ZAKONA Br. 03/L-222 O POREZNOJ ADMINISTRACIJI I PROCEDURAMA


19.11.2010

ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO Br. 14 / 2010

ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO Br. 14 / 2010 O SPROVODJENJU ZAKONA BR. 03/L-162 ZA POREZ NA PRIHOD KORPORACIJA


19.11.2010

ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO Br. 13 / 2010

ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO Br. 13 / 2010 O SPROVODJENJU ZAKONA BR. 03/L-161, O POREZU NA LIČNA PRIMANJA


30.07.2010
Administrativno uputstvo br.10/2010ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO Br.10 / 2010 ZA SPROVOÐENJE ZAKONA BR.3/L-146 O POREZU NA DODATNU VREDNOST


Pages:   1 2 3 4 5