Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

30.07.2010

Administrativno uputstvo br.09/2010

ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO BR. 09 / 2010 O SPROVODJENJU ZAKONA BR. 03/L-161, O POREZU NA LICNA PRIMANJA


30.07.2010

Administrativno uputstvo br.8/2010

ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO BR. 08 / 2010 O SPROVODJENJU ZAKONA BR. 03/L-162, O POREZU NA PRIHOD KORPORACIJA


 06.10.2010

Administrativno Uputstvo Br. 02/2010

Administrativno Uputstvo Br. 02/2010 O elektronskom izvestavanju zadrzavanja u izvoru i uplatama Poreza na Licni Dohodak i Penzijski Doprinos


04.12.2009
Administrativno uputstvo br.17/2009
Administrativno Uputstvo Br.17/2009 – ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO Cuvanje Integritet PAK-a


03.12.2009

Administrativno uputstvo br.16/2009

Administrativno Uputstvo Br. 16/2009 – O sprovodenju Zakona br.2004/48 “ O Poreskoj Administraciji i Postupcima“ izmenjenog i dopunjenog Zakona br. 03/L-071 „O izmeni i dopuni Zakona br. 2004/48 o Poreskoj Administraciji Postupcima“


02.12.2009
Administrativno uputstvo br.13/2009
Administrativno Uputstvo Br.13/2009 O Uspostavljanju naloga isplate u bankarskim racunima trezor i racunima koje se vode u drugim finansiskim institucijama.


01.12.2009

Administrativno uputstvo br.12/2009

Administrativno Uputstvo Br.12/2009 – IZMENE I DOPUNE ADMINISTRATIVNOG UPUTSTVA, BR.06/2009 O KORIŠCENJU ELEKTRONSKE OPREME


Pages:   1 2 3 4 5