13.06.2007
Uredba br. 2007/23
Uredba br. 2007/23 o izmenama i dopunama Uredbe UNMIK-a br. 2004/52 o Porezu na licni Prihod


12.06.2007
Uredba br. 2007/22
Uredba br. 2007/22 o izmenama i dopunama Uredbe UNMIK-a br. 2004/51 o Porezu na Prihod Korporacija


13.06.2006
Uredba br. 2005/51
Uredba br. 2005/51 kojom se dopunjuje i menja uredbe UNMIK-a br. 2004/51 o Porezu na Prihod Korporacija


12.06.2006
Uredba br. 2005/40
Uredba br. 2005/40, kojom biva izmenjena i dopunjena Uredba UNMIK-a br. 2001/11 o Porezu na Dodatu Vrednost


11.06.2006
Uredba br. 2005/20
Uredba br. 2005/20 o izmenama i dopunama Uredbe UNMIK-a br. 2001/35 o Penzijama na Kosovu


10.06.2006
Uredbe br. 2005/17
Uredbe br. 2005/17 o proglašenju zakona o poreskoj upravni I procedurama kojeg je usvojila skupština Kosova.


09.06.2006
Uredbe br. 2005/05
Uredbe br. 2005/05 O proglašenju Zakona o Igrama na Srecu kojeg je usvojnila Skupština Kosova


Pages:   1 2