Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

08.06.2006
Uredba br. 2004/52
Uredba br. 2004/52 o Porezu na licni Prihod


07.06.2006
Uredba br. 2004/51
Uredba br. 2004/51 o Perezu na Prihod Korporacija


06.06.2006
Uredba br.2004/35
Uredba br.2004/35 kojom se menja i dopunjuje izmenjena i dopunjena uredba UNMIK-a br. 2001/11 Porezu na Dodatu Vrednost na Kosovu


05.06.2006
Uredba br. 2003/3
Uredba br. 2003/3 izmena i dopuna uredbe br. 2002/4 o Porezu na Licna Primanja na Kosovu


04.06.2006
Uredba br. 2002/4
Uredba br. 2002/4 o Porezu na Licna Primanja na Kosovu


03.06.2006
Uredbe br. 2002/3
Uredbe br. 2002/3 o Porezu na Dobit na Kosovu


02.06.2006
Uredba br. 2001/41
Uredba br. 2001/41 o izmenama i dopunama na uredbu UNMIK-a br.2001/11 o Porezu na Dodatu Vrednost na Kosovu


01.06.2006
Uredba br.2001/40
Uredba br.2001/40 o izmenama i dopunama na uredbu UNMIK-a br.2000/29 – o Pausalnog Poreza


28.05.2006
Uredba br. 2002/17
Uredba br. 2002/17 kojom se dopunjuje i menja uredba br. 2001/11 o Porezu na Dodatu Vrednost na Kosovu


27.05.2006
Uredba br. 2001/11
Uredba br. 2001/11, od 31.05.2001- O Porezu na Dodatu Vrednost


26.05.2006
Uredba br. 2000/29
Uredba br. 2000/29 o ustanovqavanju pausalnih poreza


25.05.2006
Uredba br. 2000/20
Uredba br. 2000/20 o poreskoj upravi i postupcima oporezivanja


Pages:   1 2