Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

04.02.2010

Zakon br. 03/L- 161

O POREZU NA LICNI DOHODAK


03.02.2010

Zakon br. 03/L- 146

O POREZU NA DODATU VREDNOST


17.09.2009

Zakon br. 03/L- 084

Zakon br. 03/L- 084 – O izmenama i dopunama Uredbe UNMIK-a 2005/20 o izmenama i dopunama Uredbe UNMIK-a 2001/35 o Penzijskom Fondu Kosova


23.03.2009

Zakon br. 03/L- 071

Zakon br. 03/L- 071, O izmenama i dopunama Zakona br. 2004/48 0 poreskoj administraciji i postupcima


20.12.2008

Zakon br. 03/L- 115

Zakon br. 03/L- 115, o Porezu na Licni Dohodak


19.12.2008

Zakon br. 03/L- 114

Zakon br. 03/L- 114, o Porezu na Dodanu Vrednost


18.12.2008

Zakon br. 03/L-113

Zakon br. 03/L-113, o Porezu na Prihod Korporacija


21.12.2006

Zakon br. 2004/48

Zakon br.2004/48 o poreskoj upravi i postupcima oporezivanja


20.12.2006

Zakon br. 2004/35

Zakon br. 2004/35 O Igrama na Srecu


Pages:   1 2 3