FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) – je sporazum između Vlade Sjedinjenih Američkih Država i Vlade Republike Kosovo, koji obavezuje finansijske institucije da prijave račune američkih građana preko Poreske administracije uprave Kosova Upravi prihoda Sjedinjenih Američkih Država.

OBAVEŠTENJA
ZAKONI I SPORAZUMI
OBLICI
SMERNICE
RAZLIČITI VEZI

 

 

Za tehnička pitanja:

Rifat Hyseni
E-mail: rifat.hyseni@atk-ks.org
Tel: +381 38 200 250 15

On non-technical issues:

Fjolla Muja
E-mail: fjolla.muja@atk-ks.org
Tel:+381 38 200 250 05