FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) – je sporazum između Vlade Sjedinjenih Američkih Država i Vlade Republike Kosovo, koji obavezuje finansijske institucije da prijave račune američkih građana preko Poreske administracije uprave Kosova Upravi prihoda Sjedinjenih Američkih Država.

OBAVEŠTENJA
ZAKONI I SPORAZUMI
OBLICI
SMERNICE
RAZLIČITI VEZI
30.03.2020


24.03.2020


24.03.2020


17.05.2018
OBAVEŠTENJE O IZMENAMA ILI OGRANIČENJIMA ELEMENTA DocRefId


03.02.2017
FATCA XML shema v2.0 – Uputstva za pripremu sheme


16.11.2016

Vi možete preuzeti dokument

04.07.2016

Zakon za sporazum FATCA:

Odeljci 1471 i 1472 Kodeksa Unutrašnjih Prihoda Sjedinjenih Država koji se odnose na sporazum:

Elektronske veze sa Upravom prihoda SAD-a u vezi sa pitanjima koja se odnose na sporazum FATCA:

Kontakt lice u Poreskoj administraciji:

Za tehnička pitanja:

Rifat Hyseni
E-mail: rifat.hyseni@atk-ks.org
Tel: +381 38 200 250 15

On non-technical issues:

Fjolla Muja
E-mail: fjolla.muja@atk-ks.org
Tel:+381 38 200 250 05