Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

04.08.2009
ADMINISTRATIVE INSTRUCTION MF-NO. 07 / 2009
ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO Br. 07 / 2009 O REGISTRACIJI, BRISANJU I DOBIJANJU FISKALNOG BROJA


21.05.2008

ADMINISTRATIVE INSTRUCTION MF-NO. 02/2008

Administrativno Upustvo br. 02/2008, za sprovodjenje Uredbe UNMIK-a br. 2005/51 za izmenu Uredba UNMIK-a br. 2004/51O Porezu na Prihod Korporacija


20.05.2008
ADMINISTRATIVE INSTRUCTION MF-NO. 03/2008
Administrativno Upustvo br. 03/2008, O upustavljanju naloga isplate u bankarskim raqunima i raqunima koje se vode u drugim finansiskim intitucijama


29.12.2006

ADMINISTRATIVE INSTRUCTION MF-NO. 11/2006

Administrativno Upustvo Br. 11/2006,datum 09/10/2006 Izmena Administrativnog Uputstva Br. 2005/05 Na sprovodjenju Zakona Br.2004/48 O Poreskoj Administraciji i Postupcima


28.12.2006

ADMINISTRATIVE INSTRUCTION MF-NO. 10/2006

Administrativno Upustvo Br. 10/2006,datum 09/10/2006 Na sprovodjenju Uredbe UNMIK-a Br.2005/56 I Uredbe Br.2006/01 (Izmenjena) O Dodatnum dporezivanju Neto Dobiti


27.12.2006
ADMINISTRATIVE INSTRUCTION MF-NO. 02/2006
Administrativno Upustvo br. 02/2006, za primenu Zakona br.2004/35 o Igrama na Srecu


05.06.2006

ADMINISTRATIVE INSTRUCTION MF-NO. 05/2005

Administrativno Upustvo br. 05/2005, datum: 29.04.2005 o primenjivanju zakona br.2004/48 – o Poreskoj Administraciji i postupcima


Pages:   1 2 3 4 5