Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

Mbledhja e tatimeve dhe kontributeve

mbështet zhvillimin ekonomik dhe

mirëqenien e qytetarëve të Kosovës.

Informatat

Lajmet

Afati për deklarim

Divizioni për Komunikim me Media

038 200 250 30

Departamenti për Regjistrim dhe Shërbim të Tatimpaguesve

038 200 250 17

Qendra e Thirrjeve

038 222 165

Evazioni Tatimor

0800 80 800

Departamenti i Mbledhjes së Borxheve

038 222 167 203

EDI – Deklarimi Elektronik

Zyrtare Përgjegjëse për Sinjalizim

038 200 250 22

Drejtoria e Përgjithshme: Këndi i Rrugëve Dëshmorët e Kombit dhe Bill Klinton, 10 000 Prishtinë
info@atk-ks.org
©Të gjitha të drejtat e rezervuara të Administratës Tatimore të Kosovës