Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

Llogaritja nga BRUTO NË NETO   Llogaritja nga NETO NË BRUTO