Denoncime 0800 80 800

Obaveštenje stranim pružaocima za usluge pružene elektronskim putem

Poreska administracija Kosova, podseća sve strane subjekte koji pružaju digitalne usluge ili usluge koje se pružaju elektronskim putem, da na osnovu važećeg Poreskog zakonodavstva Kosova, takvi pružaoci imaju obavezu da se registruju za PDV na Kosovu i obračunavaju PDV po standardnoj stopi od 18 % u njihovoj prodaji neoporezivim licima (potrošačima)  na teritoriji Republike Kosovo.

Prema važećem zakonodavstvu, za usluge koje se pružaju elektronskim putem neoporezivim licima, odnosno licima koja nisu registrovana za PDV na Kosovu, koja imaju stalnu adresu ili obično borave na Kosovu, mesto pružanja ovih usluga smatra se Kosovo i PDV treba da se naplati na Kosovu po standardnoj stopi od 18%.

Zakon br. 05/L-037 o PDV-u predviđa spisak usluga koje se isporučuju elektronskim putem, koji obuhvata sledeće usluge:

 

  1. Snabdevanje websiteva, web-hostinga, daljinsko održavanje programa i uređaja;
  2. Snabdevanje Softwera i njegovo obnavljanje;
  3. Snabdevanje figura, teksta i informacija i stavljanje na raspolaganje baze podataka;
  4. Snabdevanje muzikom, filmovima i igrama, uključujući i nagradne i kockarske igre, političkim, kulturnim, umetničkim, sportskim, naučnim i zabavnim emisijama;
  5. Snabdevanje daljinskog učenja.

Poreska administracija Kosova obaveštava strane pružaoce usluga koje se pružaju elektronskim putem da ispunjavanje poreskih obaveza mora biti obavljeno ili kroz imenovanje fiskalnog predstavnika ili kroz registraciju stalne jedinice na Kosovu. Obaveza registracije proizilazi iz početka ekonomske aktivnosti na Kosovu, odnosno pružaoci su zakonski obavezni da se registruju za PDV pre nego što izvrše oporezivu prodaju na Kosovu.

Neispunjavanje poreza u skladu sa važećim zakonodavstvom i obavljanje ekonomskih aktivnosti na Kosovu bez fiskalne registracije podleže raznim sankcijama predviđenim Zakonom br. 03 / L-222 o poreskoj administraciji i postupcima.

Stoga, podstičemo sve pružaoce usluga koje se pružaju elektronskim putem, bilo domaće ili međunarodne, da se registruju za PDV i ispune poreske obaveze prema važećem zakonodavstvu.

Poreska administracija Kosova