Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

Porez na prihod korporacja

Zakon
Uredbe
Uputstva
Formulari

 


Zakon

 Zakon Br. 04/L-103– ZA IZMENU I DOPUNU ZAKONA BR.03/Z-162 O POREZU NA PRIHOD KORPORACIJA


 Zakon Br. 03/L- 162  – O POREZU NA PRIHODE KORPORACIJA


 Zakon br. 03/L-113 – Zakon br. 03/L-113, o Porezu na Prihod Korporacija


Uredbe

 Uredba br. 2005/51

Uredba br. 2005/51 kojom se dopunjuje i menja uredbe UNMIK-a br. 2004/51 o Porezu na Prihod Korporacija


 Zakon br. 03/L-113

Zakon br. 03/L-113, o Porezu na Prihod Korporacija


 Uredba br. 2004/51

Uredba br. 2004/51 o Perezu na Prihod Korporacija


Uputstva

 ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO Br. 14 / 2010ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO Br. 14 / 2010 O SPROVODJENJU ZAKONA BR. 03/L-162 ZA POREZ NA PRIHOD KORPORACIJA


 Administrativno uputstvo br.8/2010ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO BR. 08 / 2010 O SPROVODJENJU ZAKONA BR. 03/L-162, O POREZU NA PRIHOD KORPORACIJA


 Administrativno uputstvo br.03/2005Administrativno uputstvo br.03/2005, sprovodjenje uredbe UNMIK-a br. 2002/3 i br. 2004/51 O porezu na profit i Poreza na Prihod Korporacija


 Administrativno uputstvo br. 01/2005Administrativno uputstvo br. 01/2005, o sprovodjenju pravilnika UNMIK-a br. 2004/51- o Porezu na Prihod Korporacija


Formulari

CD –  Poreska deklaracija na Prihod Korporacija

QL –  Tromesecni pregled naplate akontacije za velike Korporacije

QS –  Tromesecni pregled naplate akontacije za male Korporacije