Raporto 0800 80 800

Administrata Tatimore e Kosovës

Poreska Administracija Kosova

Tax Administration of Kosovo

(sq) (sr)

Takođe, u okviru ovih ulaganja, ulaze i reforme koje se odnose na buduće spajanje PAK-a i Carina, samo u cilju povećanja kvaliteta u odnosu sa biznisima i građanima Kosova.

Danas sam ovde da bih vam pružio  podršku u oblasti borbe protiv sive ekonomije, kao jedne pojaveDSC_0113 koja je štetna po zemlju i razvoj formalnog biznisa i želim da naglasim da je Ministarstvo finansija  nosilac sprovođenja strategije u borbi i sprečavanju sive ekonomije, kao i ostalih negativnih pojava, borba protiv sive ekonomije je jedan od glavnih prioriteta Ministarstva finansija, odnosno Vlade Republike Kosova, uključujući i ostale relevantne državne institucije na Kosovu”, rekao je ministar Hoti.

S druge strane v. d. Generalnog direktora PAK-a Nahit Sharku rekao je da je Poreska administracija Kosova posvećena jednakom tretiranju svih poreskih obveznika, takođe je PAK neumoljiv u svojim stavovima za potpuno sprovođenje poreskog zakona, kako bi se stvorili bolji uslovi za razvoj biznisa na Kosovu.

Između ostalog, g. Sharku je poručio službenicima PAK-a da imaju u vidu da su neprestana efikasnost i angažovanost jedini način koji direktno doprinosi izgradnji države i istovremeno podizanju životnog standarda naroda Kosova.

Tokom ovih poseta Ministar Hoti je zajedno sa Direktorom PAK-a održao sastanak sa gradonačelnikom opštine Gnjilane, gde se diskutovalo o povećanju saradnje, uglavnom u sprovođenju novog fiskalnog paketa. Gradonačelnik Lutfi Haziri ponudio je podršku i saradnju sa Ministarstvom finansija i PAK-om u ispunjavanju objektiva, sprovodeći novi fiskalni paket